Petak, 19 Jula, 2024

Pročitajte intervju sa ministrom finansija u Vladi USK Dankom Jakšićem

Donosimo vam intervju sa ministrom Ministarstva finansija u Vladi USK Dankom Jakšićem. Inače, Jakšić kao kadar SDP-a na ovu poziciju imenovan je početkom decembra prošle godine. Budžet koji je Skupština USK donijela u martu ove godine, najveći je od osnivanja Kantona. Šta o svemu tome kaže ministar Jakšić, čitajte u nastavku.

1. Da li ste zadovoljni financijskom situacijom na USK?

Već po imenovanju svi članovi ovog saziva Vlade obavezali su se na odgovoran i efikasan rad u službi naših građana i razvoja ovog dijela BiH. Držimo do riječi a to, konkretno kad su finansije Kantona u pitanju najbolje pokazuje Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko sanskog-kantona za prva tri mjeseca ove godine u kojem su prezentirani slijedeći podaci:

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje u periodu 01.01.-31.03.2024.godine iznose 68.619.813,25 KM, odnosno 74,50 % ukupno planiranih prihoda za izvještajni period. Ostvarivanje prihoda, primitaka i finansiranja u periodu 01.01.-31.03.2024.godine, u odnosu ma isti period prethodne godine je veće za 11.660.552,43 KM ili 20,47 %.

Ukupni rashodi i izdaci za period 01.01.-31.03.2024.godine iznose 57.176.240,39 KM, odnosno 62,07 % planiranih izdataka za prva tri mjeseca 2024. godine.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, te ukupnih izdataka u izvještajnom periodu iznosi 11.443.572,86 KM (suficit tekućeg perioda).

Ono što je važno naglasiti da smo u prva tri mjeseca, pored tekućih obaveza iz 2024. godine, uspjeli izmirili 16,62 miliona KM obaveza koje su prenesene iz 2023.godine.

2. Koji su trenutni prioriteti u Vašem radu?

Nakon preuzimanja pozicije ministra finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona, odmah smo bili u obavezi odraditi rebalans Budžeta za 2023. godinu, kako bi naši budžetski korisnici primili platu za novembar 2023. godine, te kako bi otkočili tekuće obaveze kantona. Radi činjenice da smo ispred sebe imali jako kratak rok za donošenje Budžeta za 2024. godinu (cirka 20 dana), usvojili smo Odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca 2024.godine, te obećali da nećemo čekati krajnji rok za donošenje Budžeta (31.03.2024.godine), nego smo odmah pristupili izradi Budžeta za 2024. godinu i isti usvojili 07.03.2024.godine. Uporedo sa izradom Budžeta, vršili smo pregovore sa sindikatima policije, osnovnog i srednjeg obrazovanja, te sindikatom državnih službenika i namještenika, kako bi imali potpisane kolektivne ugovore, koji bi bili ugrađeni u Budžet za 2024.godinu. Na obostrano zadovoljstvo svih navedenih sindikata i Vlade Unsko-sanskog kantona, postigli smo dogovore, potpisali nove kolektivne ugovore koji našim uposlenicima u MUP-u, obrazovanju i Upravi garantuju veća primanja. Ono što je prioritet u našem radu nakon usvajanja Budžeta jeste javno i transparentno praćenje priljeva novčanih tokova, kao i realizacija utvrđenih stavki u Budžetu kroz sva ministarstva.

3. Kada bi se moglo očekivati odobrenje sredstava za savjetnike ministara u Vladi USK?

Izmjene Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija samo je stvorio pretpostavku da ministri mogu imenovati savjetnika u slučaju da se za to pojavi potreba. Budžetom za 2024. godinu već su utvrđena sredstva namijenjena za plate uposlenih po ministarstvima, kao i ograničenja u broju zaposlenih. Svako novo upošljavanje, pa tako i savjetnika, mora biti u okviru Budžeta za 2024.godinu, što znači da nećemo obezbjeđivati dodatna sredstva za zapošljavanje savjetnika.

4. Da li ste zadovoljni realizacijom utrošenih sredstava do sad, što se tiče budžeta za 2024?

Kao što sam već prethodno naglasio, Izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca je pokazao da se ja kao ministar finansija, a i cijela Vlada, prema ovom Budžetu odnosimo domaćinski, a sve u cilju što veće transparentnosti i što većeg zadovoljstva naših sugrađana. Uzimajući u obzir ovaj izvještajni period, sa sigurnošću mogu reći da ćemo u velikom procentu uspjeti realizirati sve što smo planirali Budžetom za 2024. godinu.

5. Da li korisnici budžetskih sredstava mogu biti sigurni u svoja daljnja redovna primanja?

Ovim putem želim poručiti svim budžetskim korisnicima, a i svim građanima Unsko sanskog kantona, da ćemo i dalje voditi računa o načinu trošenja javnog novca, da ćemo sve obaveze redovno servisirati u roku. Dokaz svemu tome jesu ispoštovani kolektivni ugovori, povećana davanja u socijalne kategorije, redovne isplate poticaja našim privrednicima i poljoprivrednicima, kao i sva ostala davanja po ministarstvima koja se realiziraju u utvrđenim rokovima.

DODAJ KOMENTAR:

Napomena: Poštovani, molimo Vas da se pridržavate pravila komentarisanja. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje ili bilo kakav drugi govor mržnje. Zadržavamo pravo obrisati takav komentar bez najave i objašnjenja.
POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE