Završena 133. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Vedran Prša, ministar finansija prezentovao je Izvještaj o izvršenju budžeta USK za period od 01.01.- 31.12.2019. godine konsolidovanog godišnjeg obračuna budžeta USK za period 01.1.2019. do 31.12.2019.godine.

– Finansijsko poslovanje budžeta USK u 2019.godini iskazuje ukupan finansijski rezultat 12.658.928 KM. Kratkoročne obaveze su smanjene za 14.375.578 KM a dugoročne su smanjene za 6, 341 104 KM, ističe ministar Prša.

Ostvareni prihodi, primici i finansiranje u periodu 01.01.-31.12.2019. godine, u odnosu na ukupno ostvarene prihode u 2018. godini su veći za 14.685.585,72 KM ili 7,42 %.

Prihodi ostvareni po osnovu prihoda od poreza su veći u odnosu na planirane za 10.744.011,22 KM ili 8,31 %, a u odnosu na isti period prethodne godine prihodi od poreza su veći za za 14.305.384,40 KM ili 6,12 %.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima u odnosu na isti period prethodne godine veći 10.880.173,47 KM ili 7,19 %.

Tekuće potpore primljene od drugih nivoa vlasti najvećim dijelom se odnose na sredstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine doznačena za isplate civilnih žrtava rata, putem Ministarstva zadravstva, rada i socijalne politike u iznosu od 3.744.887,44 KM, te 4.000.000,00 KM također doznačenih od strane Federacije BiH kao pomoć za rješavanje migrantske krize.

Kapitalni primici i primici od finansijske imovine ostvareni su u iznosu od 131.849,32 KM.

Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu planirani su sveukupni rashodi u iznosu 224.606.784,00 KM.

Donacije neplanirane Budžetom i namjenski prihodi, koje su ostvarili budžetski korisnici u iznosu 4.887.374,96 KM, nakon usvajanja Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu, raspoređene su na troškovna konta u skladu sa članom 8. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu.

Stoga, ukupno planirani rashodi za 2019. godinu iznose 229.494.158,96 KM

Izdaci za otplate dugova su iznosili 5.502.156,92 KM a odnose se na troškove kredita za Vodovod Bužim 174.413,68 KM, otplatu kredita MMF u iznosu od 3.630.749,88 KM, otplate kredita za škole putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u iznosu od 388.621,07 KM, otplatu kredita za modernizaciju bolnica na Unsko-sanskom kantonu putem Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike u iznosu od 325.490,12 KM, modernizaciju Univerziteta u Bihaću u iznosu od 791.645,46 KM, te otplata kredita WB IBRD II tranša Projekta upravljanja čvrstim otpadom putem Ministarstva za građenje i zaštitu okoliša u iznosu od 191.236,71 KM.

Kod konsolidovanog godišnjeg obračuna budžeta USK za period 01.1.2019. do 31.12.2019.godine, kada se uzmu u obzir i vremenska razgraničenja, iznos kratkoročnih obaveza u obračunskom periodu tekuće godine je manji za 10.834.924 KM u odnosu na isti period prethodne godine. Dugoročne obaveze, u istom periodu, su smanjene za 6,341 104 KM u odnsou na isti period prethodne godine.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe