Zasjedala operativna grupa za nadzor nad migrantskom krizom (VIDEO)

Na proširenom sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, kojem su bili prisutni i predstavnici: IOM , UNHCR-a i OSCE, održanom danas (08.07.2020) u Bihaću, analizirana je trenutna situacija na području Unsko-sanskog kantona uzrokovana nekontrolisanim prilivom migranata na ovo područje kao i aktivnosti provedene u cilju praćenja situacije i poduzetih mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19). Konstatovano je da, pored 3086 migranata u organizovanim kampovima, nekoliko hiljada migranata se nalazili van organiziranih prihvatnih kampova i njihovo nekontrolisano kretanje ugrožava poduzete mjere očuvanja zdravstveno-epidemiološke ali i sigurnosne situacije na području Kantona.

Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK ističe da viši nivoi vlasti i nadležne institucije ne poštuju zaključke sa tematske sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, održane 25.06.2019.godine kada je zaključeno i: Skupština Unsko-sanskog kantona pratiće realizaciju ovih zaključaka te, ukoliko ne dođe do hitne reakcije nadležnih institucija, na novoj sjednici, odrediće se o represivnim mjerama koje će poduzeti, u okviru ustavnih nadležnosti. Također, nije ispoštovan ni dogovor iz Brisela, od 17. jula 2019. godine kada su predstavnici EU i bh vlasti održali sastanak na visokom nivou, kojim je predsjedavao gospodin Christian Danielsson, generalni direktor Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju, kada je zaključeno da se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedi na cijelu BiH, a ne samo na USK te da se mora uspostaviti mehanizam koordinacije svih učesnika u procesu migracija.

Operativna grupa Unsko-sanskog kantona donijela je, na današnjem sastanku, slijedeće zaključke s ciljem daljeg očuvanja sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije:
1. Operativna grupa ostaje dosljedna u sprovođenju zaključaka Skupštine Unsko-sanskog kantona te će opsežnu informaciju o trenutnom stanju uputiti na razmatranje Skupštini USK radi utvrđivanja prijedloga represivnih mjera, u skladu sa ustavnim nadležnostima.
2. Operativna grupa Unsko-sanskog kantona zahtijeva da se hitno organizuje novi sastanak svih sudionika u upravljanju procesa migracijama i predstavnika EU, koji je trebao biti održan u septembru 2019. godine, slijedom zaključaka sa sastanka u Briselu.
3. Sukladno ranijim zaključcima zabranjuje se dalji prihvat ilegalnih migranata u kampove u naseljenim područjima Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši.

4. Od Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK traži se da pojača kontrolu priliva migranata na područje Unsko-sanskog kantona uz nadzor ograničenog kapaciteta prihvatnih kampova te da preduzme sve mjere za očuvanje sigurnosne situacije i spriječi priliv migranata van trenutnog kapaciteta za prihvat.
5. Od nadležnih institucija i organizacija, zahtijeva se da hitno izvrše relokaciju 140 djece migranata, smještenih u neadekvatnim uvjetima kampa Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, u druge centre van Unsko-sanskog kantona.
6. I dalje se strogo zabranjuje prevoz migranata i zahtijeva stroga kontrola unutrašnjeg saobraćaja i cirkulacije migrantske populacije sredstvima javnog prevoza, u cilju prevencije širenja bolesti koja može ugroziti zdravlje većeg broja ljudi kao i iznajmljivanje privatnih smještaja ilegalnim migrantima. Za izvršenje ovih mjera staraće se MUP USK i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

7. Titularima vlasništva stambenih i napuštenih objekata kao što su nekadašnje proizvodne hale ili nedovršeni objekti, u kojima borave migranti, upućuje se ponovo javni zahtjev da poduzmu mjere zaštite objekata. Od općinskih i gradskih uprava se traži da i putem nadležnih službi obavijeste vlasnike takvih objekata da poduzmu mjera zaštite svoje imovine.

VIDEO: Epidemiološka situacija na području Unsko-sanskog kantonaZarina Mulabdić / Direktorica zavoda za javno zdravstvo

Posted by Vlada Unsko – sanskog kantona on Wednesday, July 8, 2020

VIDEO: Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona

Posted by Vlada Unsko – sanskog kantona on Wednesday, July 8, 2020

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe