Zapečaćeno 7 subjekata nadzora koji su pružali usluge smještaja suprotno rješenju

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Uprava) je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona u periodu od 28. – 30. aprila 2020. godine na području Grada Bihaća izvršila je pojačane inspekcijske nadzore kod subjekata koji se bave pružanjem usluga smještaja.

U vezi sa navedenim predmetnom nadzora iz oblasti tržišmo, turističko-ugostiteljske inspekcije utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

– Izvršeno je ukupno 26 kontrola, od čega je 12 neurednih kontrola;

– Izdano je ukupno 9 rješenja;

– Zapečaćeno je 7 subjekata nadzora koji su pružali usluge smještaja suprotno rješenju nadležnog organa ili je tokom nadzora utvrđeno 2 ili više prekršaja;

– Izdano je ukupno 17 prekršajnih naloga u ukupnom finansijskom efektu od 28.800,00 KM;

– Kod subjekata nadzora koji pružaju usluge smještaja zatečeno je ukupno 116 lica – stranih državljana bez važećih putnih isprava (ilegalni ekonomski migranti).

Veliki broj prethodno navedenih lica zatečen je u napuštenih objektima i kućama na području Grada Bihaća.

Uprava će shodno utvrđenom činjeničnom stanju obavijestiti organ koji je izdao rješenje (Grad Bihać, Služba za lokalno ekonomski razvoj) da postupi u skladu sa Zakonom o upravnom postupku F BiH i Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Sl. novine F BiH“, broj: 32/09); odnosno da navedeni organ po pravu nadzora ukine rješenja za obavljanje djelatnosti pružanja usluga smještaja iz razloga što je inspekcijskim nadzora utvrđeno da je povrijeđen materijalni propis.

Ovim putem Uprava se zahvaljuje Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na pružanju podrške u radu.

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe