Vlada USK donijela Odluku: Naknada za treće i svako naredno dijete u Unsko-sanskom kantonu

U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona, na kojoj je, u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu za potporu demografskog razvoja, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, donesena Odluka o isplati naknade za treće i svako naredno živorođeno dijete u Unsko-sanskom kantonu u 2020. godini.

Ovom Odlukom utvrđena je naknada za treće i svako naredno živorođeno dijete u Unsko-sanskom kantonu u 2020.godini u visini od 500 KM jednokratno. Pravo na naknadu ostvaruje roditelj djeteta sa prebivalištem u Unsko-sanskom kantonu a isplata naknada vršit će se posredstvom centara za socijalni rad Unsko-sanskog kantona.

Članovi Vlade USK prihvatili su mišljenje Ministarstva finansija o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon, podnesenu od zastupnice u Skupštini Unsko-sanskog kantona Fatke Kulenović, te je materijal upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na dalje postupanje.

U Inicijativi su predložene slijedeće izmjene i dopune Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon – dopuna Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon na način da se doda novi član koji glasi: Porez na promet nekretnina se ne plaća kada državljanin Bosne i Hercegovine do 35 godina starosti, koji ima prebivalište na podrucju Kantona koji nema nekretnine u svom vlasništvu, prvi put kupuje stan ili kuću kojom rješava svoje stambeno pitanje i to za površinu do 20 m2 po članu porodičnog domaćinstva, a kojima se smatraju bračni drug i njihova maloljetna djeca.

Mladi ljudi do 35 godina, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, ovim izmjenama bi bili oslobodeni plaćanja poreza prilikom kupovine prve nekretnine, a u cilju poduzimanja demografskih mjera sa pozitivnim efektom usmjerenim na smanjenje iseljavanja stanovništva. Na osnovu navedenog Ministarstvo finansija smatra Inicijativu opravdanom.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o prenamjeni sredstava , radi ublažavanja posljedica uzrokovanih koronavirusa. Za poticaje u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji prenamijenjena su sredstva u iznosu od 2 360 000 KM.

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe