Toliko o prioritetima za EU: Federacija nije usvojila nijedan od 36 planiranih zakona!

Godinu i po od usvojenog Mišljenja EU o članstvu BiH i postavljenim zadacima za našu državu, porazni rezultati s nivoa FBiH

Dok u Bosni i Hercegovini političari pokušavaju zamazati oči javnosti o tome koliko su institucije uspjele ispuniti ključne kriterije koje nam je Evropska komisija postavila kao uvjet za kandidatski status u EU, podaci iz analitičkih izvještaja su neumoljivi i svjedoče o poraznim rezultatima vlasti.

U Analitičkom izvještaju Federalne vlade navedeno je niz poražavajućih podataka o tome koliko su federalne vlasti ispunili zadataka koje je Evropska komisija našoj državi postavila 20. maja 2019. godine u Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Naime, skoro godinu i po kasnije, kako stoji u izvještaju koji je u posjedu portala Fokus.ba, od 36 planiranih mjera koje se odnose na usvajanje zakona u FBiH, niti jedna mjera nije realizovana!

Od 23 planirane mjere koje se odnose na usvajanje podzakonskih akata, realizovano je njih 5, odnosno 22 posto. Od 36 planiranih mjera čija realizacija podrazumijeva donošenje strateških, planskih ili programskih dokumenata, realizovano je njih osam, odnosno 22 posto.

Od 16 planiranih mjera čija realizacija podrazumijeva jačanje administrativnih kapaciteta (reorganizacija i uspostavljanje novih organizacionih jedinica, zapošljavanje, obuke i sl.), realizovano je njih 12, odnosno 75 posto. Od 76 ostalih mjera koje se odnose na IT rješenja, međunarodne sporazume, memorandume o saradnji, operativne aktivnosti i sl, realizovano je njih 40, odnosno 53 posto.

Posmatrajući realizaciju svih mjera iz Akcionog plana dakle na nivou BiH, od ukupno planirane 691 mjere, realizovano je njih 288, dok 403 mjere nisu realizovane. Procentualno izraženo, realizovano je 42 posto mjera, dok nije realizovano 58 posto.

Kada je riječ o Federaciji BiH, od ukupno planiranih 187 mjera, realizovano je njih 65, odnosno nešto više od trećine, dok 122 mjera nije realizovano.

Podsjetimo, u Analitičkom izvještaju Evropske komisije je detaljno analizirala trenutnu situaciju u BiH i navela 115 prioriteta u okviru političkog, ekonomskog kriterijuma i 33 pregovaračka poglavlja, na kojima institucije u Bosni i Hercegovini moraju ubrzano da rade na putu ka pridruženju Europskoj uniji. Da ubrzanog rada nema ni na jednom nivou govore preciznih pokazatelji, pa tako ni oni koje su sačinile institucije FBiH.

Ovo su neke od mjera koje na nivou FBiH nisu usvojene:

-dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu FBiH sa ciljem uspostave i posebne organizacione jedinice za strateško upravljanje ljudskim resursima za organe uprave u Federaciji BiH

– Preporuke za usklađivanje sa Principima javne uprave

– Izmjene i dopune zakona o državnoj službi s ciljem osiguranja poštovanja načela zasluge u svim postupcima zapošljavanja, napredovanja i otpuštanja, te radi jačanja kapaciteta agencija za državnu službu u cilju poboljšanja upravljanja ljudskim resursima i obukama

-Uspostavljanje posebnog odjela u Federalnom tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (u smislu pronalaženja adekvatnog smještaja i finansijske podrške)

-Izmjene i dopune entitetskih zakona s ciljem usklađivanja sa Zakonom o javnom RTV sistemu BiH i sa preporukama Misije stručne procjene o slobodi izražavanja u BiH

-Izrada Projekta uspostave i opremanja CERT-a za institucije u FBiH

-Formirati zajedničke timove za konkretne slučajeve u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i gospodarskog kriminaliteta

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

– Izmjene Zakona o stvarnim pravima FBiH

-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima FBIH

– Zakon o zaštiti okoliša

– Zakon o zaštiti zraka

– Zakon o izmjenama i dopunama zakona o vodama Federacije BiH

Kako saznajemo, 19. oktobra trebala bi biti održana sjednica Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH, koordinirajućeg tijela kojeg čine predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH, predsjednik i zamjenici predsjednika Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije, predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine RS

Kako je predloženo na ovoj sjednici Parlamentarni forum trebao bi pozvati sve institucije na dodatno intenziviranje aktivnosti s ciljem što skorije realizacije 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije na kandidaturu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju, kao preduslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u Uniju.

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe