20.4 C
Bihać
Subota, 23 Septembra, 2023

Šta je to sve razmatrano na 107-oj sjednici Vlade USK?

Članovi Vlade razmatrali su Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

– “Poslanička incijativa za početak implementacije odredbi ovog zakona u dijelu koji se odnosi na isplatu dječijeg dodatka podnesena od strane skupštinske zastupnice Ilde Alibegović, ocijenjena je pozitivno od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike i Vlade Unsko-sanskog kantona. Planirana su novčana sredstva u Nacrtu Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu u visini od 1.000.000 KM. Također, predviđeno je poboljšanje položaja žena majki van radnog odnosa – kada je riječ o trajanju prava na novčanu naknadu i s tim u vezi i razlika novčanih sredstava za implementaciju predložene zakonske odredbe”, obrazložila je Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva i socijalne politike.

Predloženi tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom nastoji osigurati, po prvi put primjenu zakonskih rješenja, a koja se do sada nisu primjenjivala zbog nedostataka finansijskih sredstava. Definira se pravo na dječji dodatak djeci sa prebivalištem u Kantonu starosti do 15 godina, pod uvjetom da se redovno školuju i pod uvjetom da njihove porodice ne prelaze utvrđene mjesečne prihode po članu domaćinstva, čime se nastojalo zaštititi najugroženije i najosjetljivije kategorije stanovništva. Definira se da se kod porodica koje imaju dijete sa invaliditetom od 90 i 100 %, koje imaju prebivalište na Kantonu i koje se redovno školuje, dobna granica pomjera do 26. godine života. Također, obzirom da je Zakonom o srednjem obrazovanju propisano ,,pravo upisa u prvi razred srednje škole za učenike/ učenice sa teškoćama u razvoju imaju kandidati/kandidatkinje koji/ koje pored ostalih uvjeta iz ovog Zakona ispunjavaju uvjet da do kraja tekuće godine ne navršavaju 22 godine života” i uz pretpostavku da se radi o četverogodišnjem obrazovanju, ova dobna granica smatra se objektivno postavljenom. Za provođenje ovog Zakona neophodno će biti obezbjediti dodatna novčana sredstva, odnosno biće potrebno planirati, po prvi put novčana sredstva. U Nacrtu Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu ovaj iznos je planiran u visini od 1.000.000 KM. Visina iznosa dječijeg dodatka će biti uvjetovana raspoloživim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona.

Inače, ukupan broj djece do 15 godina, koja su upisana u osnovnoškolsko obrazovanje, prema podacima Ministarstva obrazovanja, nauke. kulture i sporta je 19. 502. Od ukupnog broja upisane djece, prema podacima dobijenim od osnovnih škola sa područja Unsko-sanskog kantona, posredstvom Ministarstva obrazovanja , nauke, kulture i sporta, 3.626 djece dolazi iz porodica u kojima su oba roditelja nezaposlena, ili se radi o samohranom zaposlenom ili nezaposlenom roditelju. Ovaj broj djece u najvećem dijelu odgovara i broju djece koja posredstvom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje. Broj djece do 6 godina koja posredstvom centara za socijalni rad ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike prema podacima ZZO USK je 633. Također prema podacima ZZO USK broj djece do 15 godina koja ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje kao djeca članovi porodice nezaposlenih osoba prijavljenih kod JU ,,Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona” je 6800. Broj djece do 15 godina koja ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje kao članovi porodice izbjeglih i raseljenih osoba je 39. Prema podacima Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida broj djece koja ostvaruju kao članovi porodica po propisima o boračko invalidskoj zaštiti je 709.

Na današnjoj sjednice razmatrana je i inicijativa za izmjenu i dopunu zakonskih akata koji tretiraju pravo na rad s polovinom radnog vremena za majke troje ili više djece. Inicijativa za izmjenu i dopunu zakonskih akata koji tretiraju pravo na rad s polovinom radnog vremena za majke troje ili više djece Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK zaprimilo je od skupštinske zastupnice Vildane Alibabić. Inicijativa u vezi isplate punog iznosa naknade plaće majkama koje imaju pravo da rade polovinu punog radnog vremena Vlada USK smatra pozitivnom te da bi doprinijela poboljšanju položaja majki i djece, a u konačnici bi unaprijedila i demografsku sliku kantona.

– “Potrebno je imati u vidu i mogućnost i za druge grupe korisnika da rade polovinu punog radnog vremena. Naime, pored majki troje ili više djece, u procjenama broja korisnika trebalo bi obuhvatiti i majke blizanaca, bez obzira na broj djece u porodici te da se izmjenom propisa obuhvate i roditelji djece kojoj je potrebna pojačana briga i njega”, obrazložila je ministrica Ćemalović.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe