Slovenija: Od kraja marta izdaju se nove biometrijske osobne iskaznice

Svi državljani Republike Slovenije mogu dobiti biometrijsku osobnu iskaznicu. Obavezan je za punoljetne državljane sa stalnim prebivalištem u Sloveniji koji nemaju drugu osobnu iskaznicu s fotografijom izdanu od državnog tijela. Osobna iskaznica je javna isprava kojom državljanin Republike Slovenije dokazuje svoj identitet i državljanstvo te može putovati u određene države.

Početak izdavanja
Biometrijske osobne iskaznice izdaju upravne jedinice od 28. marta 2022. godine .

Nema potrebe mijenjati postojeće važeće osobne iskaznice. Sve postojeće iskaznice mogu se koristiti do isteka valjanosti. To vrijedi i za osobne iskaznice s trajnim važenjem nakon 70. godine života.

Prikaz prednje i stražnje strane biometrijske osobne iskaznice.

Što znači da je kartica biometrijska i elektronička?
Nova osobna iskaznica vizualno se razlikuje od dosadašnjih, koje se izdaju na obrascu koji nije mijenjan od sredine 1998. godine, pa je izrađena tehnologijom i zaštitama starim više od 23 godine.

Biometrijska osobna iskaznica sadrži 34 izložena zaštitna elementa. Tu spadaju čip i fotografija izrađena u tri različite tehnike, kao i prozirni prozor u kojem se pored fotografije nalaze inicijali imena i prezimena pojedinca. U gornjem lijevom kutu dodana je zastava EU s dvoslovnim simbolom Slovenije.

Nove iskaznice su vizualno promijenjene i sigurnosno unaprijeđene.

Nova osobna iskaznica ima čip koji pohranjuje biometrijske podatke, odnosno sliku lica i dva otiska prsta . Građanima se nakon 12. godine života uzimaju otisci prstiju.
Nova osobna iskaznica ujedno je i elektronička osobna iskaznica jer čip sadrži i kvalificirani certifikat za elektronički potpis te dva sredstva elektroničke identifikacije (visoke i niske razine pouzdanosti). Ovo se odnosi na osobe starije od 12 godina.

Certifikat visoke razine pouzdanosti i kvalificirani certifikat za elektronički potpis zaštićeni su korisničkom lozinkom koju korisnik postavlja uz inicijalnu zaporku. Posjednik dobiva inicijalnu lozinku nakon primitka osobne iskaznice. Ako nositelj korisničke lozinke ne zna je li ona neupotrebljiva zbog previše neuspjelih pokušaja unosa, može dobiti kod za poništavanje korisničke lozinke.

Omogućuje građanima korištenje elektroničke identifikacije i autentifikacije za pristup elektroničkim uslugama i elektroničko potpisivanje .

Osobna iskaznica sadrži QR-kod (bar kod u obliku apstraktnog crno-bijelog dijagrama) koji omogućuje provjeru valjanosti na portalu e-Uprava i time povećava pravnu sigurnost (valjanost mogu ovjeravati javni bilježnici, banke , osiguravajuća društva itd. u Sloveniji i inozemstvu).

Na novoj osobnoj iskaznici adresa prebivališta pojedinca sadrži i poštanski ured i poštanski broj , a dodaju se i podaci o državi i mjestu rođenja .

Predviđeno u aprilu 2023. biometrijske osobne iskaznice moći će se koristiti i u sustavu zdravstvenog osiguranja . Na sličan način kao i sa zdravstvenom iskaznicom, moći će se elektroničkom identifikacijom tražiti zdravstvene usluge od zdravstvenih radnika i ustanova.

Tko može vidjeti biometrijske podatke?

Slika lica i otisci prstiju mogu se koristiti samo za provjeru vjerodostojnosti osobne iskaznice i identiteta nositelja osobne iskaznice prilikom prelaska državne granice.

Podaci o uzetim otiscima ne vode se u službenoj evidenciji i brišu se nakon dostave osobne iskaznice.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno u bilo kojoj upravnoj jedinici u Republici Sloveniji ili u bilo kojoj diplomatskoj misiji ili konzulatu Republike Slovenije u inozemstvu .

Uz prijavu je potrebno priložiti:

Stara osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola ili druga javna isprava kojom se dokazuje identitet. Staru osobnu iskaznicu potrebno je predati na uništenje. Službenik će na zahtjev osobe vratiti uništenu osobnu iskaznicu.
Jedna fotografija veličine 3,5 cm x 4,5 cm koja treba pokazati stvarni izgled pojedinca ili potvrde e-fotografa s referentnim brojem digitalne fotografije.
Prilikom podnošenja zahtjeva uzimaju se i dva otiska prsta od građana starijih od 12 godina. Otisci prstiju čuvaju se u evidenciji izdanih osobnih iskaznica do uručenja iskaznice, a najduže 90 dana od dana izdavanja iskaznice. Nakon brisanja iz evidencije bit će ispisani isključivo na čipu na kartici.

Ako se građaninu zbog privremenih zdravstvenih razloga ne mogu uzeti otisci prstiju, izdaje se osobna iskaznica koja vrijedi godinu dana.

Biometrijska osobna iskaznica za djecu
Djeci do 12 godina izdaje se biometrijska osobna iskaznica koja nije elektronička, već ima čip s biometrijom. Nakon navršenih 12 godina čip sadrži i kvalificirani certifikat za elektronički potpis te sredstva elektroničke identifikacije visoke i niske razine pouzdanosti.

Podnošenju zahtjeva mora biti prisutno dijete koje je starije od osam godina i da se već zna potpisati. Djeci se nakon 12. godine uzimaju otisci prstiju.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi zakonski zastupnik djeteta. U postupku izdavanja osobne iskaznice djetetu, nadležni službenik može zatražiti suglasnost drugog roditelja ako sumnja da roditelji svoje roditeljsko pravo ostvaruju sporazumno.

Valjanost osobne iskaznice
Rok valjanosti biometrijske osobne iskaznice je isti kao i do sada, dakle ovisi o dobi građanina. Biometrijska osobna iskaznica vrijedi za:

tri godine za djecu mlađu od tri godine,
pet godina za građane od tri do 18 godina,
deset godina za građane od 18 do 70 godina.
Nakon navršenih 70 godina života građaninu se izdaje osobna iskaznica s trajnim važenjem.

Valjanost biometrijske osobne iskaznice ne prestaje ako kvalificirana potvrda ili sredstvo elektroničke identifikacije istekne ili postane nevažećim.

Valjanost kvalificiranog certifikata za elektronički potpis i sredstva elektroničke identifikacije visokog i niskog stupnja pouzdanosti je do isteka valjanosti osobne iskaznice, odnosno najdulje 10 godina od datuma izrade.

Vrijeme izrade
U pravilu se osobna iskaznica izrađuje i predaje u poštanski ured u roku od pet radnih dana. Prilikom podnošenja zahtjeva građanin može zatražiti prioritetnu izradu osobne iskaznice. U tom slučaju osobna iskaznica se izrađuje i predaje u poštanski ured najkasnije sljedeći radni dan, a za prioritetnu izradu potrebno je platiti dodatnu upravnu pristojbu.

Cijena osobne iskaznice

Cijena biometrijske osobne iskaznice:

vrijedi deset godina (ili trajno): 29,53 eura (bit će više od deset eura skuplje nego dosad).
za osobnu iskaznicu djeteta do tri godine: 22,27 eura,
za uzrast od tri do 12 godina: 24,07 eura,
za uzrast od 12 do 18 godina: 24,93 eura.
Cijena osobne iskaznice koju plaća građanin sastoji se od troškova za obrazac s personalizacijom te za popratno pismo i omotnicu. Trošak izrade osobne iskaznice za građane do 12. godine života iznosi 19,07 eura, a za osobne iskaznice za građane nakon 12. godine života iznosi 19,93 eura.

Osim toga, za izdavanje se plaća upravna pristojba koja ovisi o valjanosti izdane osobne iskaznice i drugim okolnostima (hitno liječenje, raniji nedolasci, krađe ili gubici, prijašnje nesavjesno rukovanje ispravom). Vrijednost upravnih pristojbi proizlazi iz tarifnog broja 14. Zakona o upravnim pristojbama.

Korištenje biometrijske osobne iskaznice u sustavu iskaznica zdravstvenog osiguranja
Omogućavanje korištenja nove biometrijske osobne iskaznice u sistemu iskaznica zdravstvenog osiguranja očekuje se u aprilu 2023. godine s ugrađenim sredstvom elektroničke identifikacije niske razine pouzdanosti na osobnoj iskaznici. Time će osigurane osobe, na isti način kao i zdravstvenom iskaznicom, dokazati da su zdravstveno osigurane ili ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja.

Postupanje prema osiguranim osobama ostat će nepromijenjeno kod pružatelja zdravstvenih usluga, dobavljača medicinskih proizvoda i ljekarni, a medicinsko osoblje neće morati dodatno provjeravati identitet osigurane osobe.

Osiguranik će sam odlučiti hoće li za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja koristiti osobnu iskaznicu i iskaznicu zdravstvenog osiguranja ili samo biometrijsku osobnu iskaznicu.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe