Sjednica Operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom upravo završena, doneseni zaključci

Održan je prošireni sastanak Operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom na području USK kojem su prisustvovali IOM i UNHCR.

Operativna grupa Unsko-sanskog kantona, na današnjem sastanku, donijela je, na osnovu Zaključaka Skupštine Unsko – sanskog kantona i vijeća Grada Bihaća i općine Velika Kladuša, ove zaključke, a u skladu s činjenicom da i dalje dolazi do prekomjernog priliva ilegalnih migranata čime je ugroženo javno zdravlje, sigurnost i prava građana USK.

1. Ostaju na snazi zaključci i mjere koji su doneseni na proširenom sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko – sanskog kantona, dana 02. 9. 2020.godine a uključuju:

– Odvraćanje daljeg priliva migranata na područje USK

– Zabranu prevoza migranata svim prevoznim sredstvima

– Zabranu kretanja migranata i okupljanja na javnim površinama

2. Zadužuju se ministar Ministarstva unutrašnjih poslova USK i policijski komesar da, u okviru svojih nadležnosti, poduzmu aktivnosti u skladu sa zaključkom Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona od 29. 09. 2020., o sprječavanju daljeg prijema migranata u kamp „Miral“ Velika Kladuša a sve u cilju njegova postupnog gašenja.Od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara se traži da proširi kapacitete centara za prihvat migranata van USK za prihvat ilegalnih migranata trenutno smještenih u Miralu. Kod izmještanja maloljetnih migranata u centre van USK prioritet se traži za 69 maloljetnika privremeno relociranih iz kampa Bira u u kamp Borići i 19 maloljetnika bez pratnje u Miralu.

3. Traži se od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara BiH da, u skladu s nadležnostima, pokrene aktivnosti da se privremeni prihvatni centar „Lipa“ proglasi centrom za smještaj ilegalnih migranata sa jasno definisanim načinom funcionisanja i preciziranim pravilima ponašanja u istom.

4. Traži se od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara BiH da, u cilju osiguravanja uvjeta za kvalitetno funkcionisanje centra Lipa kod Bihaća, pokrenu aktivnosti za uzimljavanje ovog kampa. S tim u vezi, Operativna grupa koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona prethodno je MS VM BiH dostavila predmjer i predračun radova JP Elektroprivreda dd Sarajevo- Elektrodistribucija Bihać i predračun radova JP Vodovod Bihać kao i predmjer radova i zbirnu rekapitulaciju za uzimljavanje prihvatnog centra za ilegalne migrante na lokaciji Lipa kod Bihaća.

5. Traži se od IOM i UNHCR da kontejnere i ostalu opremu, koja je služila smještanju ilegalnih migranata u nedavno zatvorenom centru BIRA u Bihaću, izmjesti na lokaciju Lipa u cilju poboljšanja uslova za boravak osoba u pokretu u kampu Lipa. Od vlasnika Bire u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši, sukladno inspekcijskim nalazima i preporukama nadležnih institucija za očuvanje zdravstveno-epidemiološke i sigurnosne situacije od na području Kantona, traži se da ne produžavaju ugovore o iznajmljivanju ovih objekata za potrebe smještanja migranata.

6. Operativna grupa koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona izražava zabrinutost zbog učestalih slučajeva prisilnog povratka ilegalnih migranata od strane Hrvatske granične policije na teritorij BiH, bez da je proveden bilo kakav zvaničan postupak. S tim u vezi traži se da Služba za poslove sa strancima BiH prioritetno registruje svakog ilegalnog migranta, zatečenog u graničnom pojasu BiH, prisilno vraćenog s teritorija Republike Hrvatske. Prisilno vraćenim migrantima, nakon evidentiranja u Službi za strance, dalje mora biti pružena zdravstvena i druga pomoć .

7. Zadužuje se Crveni križ USK da svakodnevno koordinira podjelu obroka za ilegalne migrante u prihvatnim kampovima kao i da da koordinira humanitarno djelovanje IOM I UNHCR u podjeli obroka i pomoći ilegalnim migrantima van prihvatnih kampova, uz obaveznu koordinaciju sa Službom za poslove sa strancima i informisanje Operativne grupe. Crveni križ USK zadužen je i za organizaciju i koordinaciju humanitarnog rada na terenu, preuzimanje i dalju distribuciju humanitarne pomoći od strane organizacija i pojedinaca.

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe