3.8 C
Bihać
Subota, 3 Decembra, 2022

Potvrđena optužnica protiv Zlatana Tajića i Amira Nefića zbog zloupotreba u Sportskom savezu Bihać

Opštinski sud u Bihaću je Rješenjem broj: 17 0 K 107856 20 Kps od 23.07.2020. godine potvrdio Optužnicu ovog Tužilaštva broj: T01 0 KTK 0028661 19 od 09.07.2020. godine protiv Tajić Zlatana, Nefić Amira i pravnog lica Aqua-Projekt d.o.o. Bihać zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo – Nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. KZ FBIH.

Optužnicom im se stavlja na teret da su u periodu od 7.4.2014. godine do 7.8.2014. godine u Bihaću, Zlatan Tajić kao odgovorna osoba udruženja Sportski savez Bihać – predsjednik saveza, u smislu odredaba člana 19. Statuta saveza ovlaštena za raspolaganje financijskim sredstvima Saveza koja je istom doznačavao i isplaćivao Grad Bihać u javnom interesu u cilju razvoja sporta grada Bihaća, a Amir Nefić kao odgovorna i stručna osoba – diplomirani inžinjer građevine i kao predstavnik nadzornog organa Aqua Projekt d.o.o. Bihać, temeljem odluke koju je donio Zlatan Tajić br. 70-3-2/14 od 22.4.2014. godine o imenovanju nadzornog organa, te Ugovora br. 93-1/14 od 6.5.2014. godine i Ugovora br. 35-2/14 od 31.7.2014. godine zaključenih između Sportskog saveza Bihać i Aqua Projekt Bihać, postupajući suprotno pravilnom i zakonitom vršenju svojih službenih dužnosti i pravilima struke, prethodno je Zlatan Tajić protivno odredbama čl. 6. stav 1. tačka a) u vezi sa čl.10. Zakona o javnim nabavkama BIH („Službeni glasnik BIH“, br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10) kojima je određeno da se za nabavku radova u iznosu, jednako ili preko 80.000 KM ne može provoditi konkurentski zahtjev bez objave, donio Odluku br. 66-1/14 od 7.4.2014. godine o provođenju javne nabavke – izgradnje Sportskog igrališta Sokolac u Bihaću u kojoj je odredio vrijednost nabavke u iznosu od cca 93.000.00 KM i naložio da se nabavka izvrši putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda bez dodatne objave u Službenom glasniku BIH, svjestan da time čini povredu Zakona o javnim nabavkama BIH, nakon koje protivpravno provedene procedure javne nabavke, očito nesavjesno postupajući je dana 15.4.2014. godine donio Odluku br. 70-2-1/14 o dodjeli ugovora ponuđaču Home inžinjering d.o.o. Bihać a zatim sa istim ponuđačem zaključio Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Sportskog igrališta Sokolac br. 70-3/14 od 22.4.2014. godine sa vrijednošću ugovora od 92.668,00 KM te dana 8.7.2014. godine donio Odluku br. 120-2/14 o provođenju javne nabavke o ograđivanju sportskog igrališta Sokolac, te potom Odluku br. 121-2-2/14 od 23.7.2014. godine o dodjeli ugovora ponuđaču d.o.o. Maj – commerc Bihać a zatim sa istim ponuđačem zaključio Ugovor o izvođenju radova na ograđivanju Sportskog igrališta Sokolac br. 133-2/14 od 31.7.2014. godine sa vrijednošću ugovora od 30.431,00 KM, koje ugovore sa izvođačima radova Home inžinjering d.o.o. i Maj-commerc d.o.o. Bihać je zaključio bez prethodno pribavljene urbanističke saglasnosti u smislu čl. 71. Zakona o prostornom uređenju i građenju USK i bez prethodno pribavljene projektne dokumentacije u smislu čl. 104 Zakona o prostornom uređenju i građenju USK, što je kao predstavnik investitora bio dužan prethodno pribaviti čime bi se utvrdile ili otklonile sve eventualne pravne i tehničke prepreke u budućem procesu izgradnje, što je sve znao i na što je unatoč tome pristao, što je imalo za posljedicu da su izvođači radova Home inžinjering d.o.o. i Maj-commerc d.o.o. izveli građevinske radove na izradnji sportskog igrališta Sokolac na lokalitetu k.č. 844 k.o. Sokolac iako su se na toj zemljišnoj parceli nalazila stubna mjesta br. 3 i 4. dalekovodne desetkilovotne dionice C005-3550 Sokolac tj. strujni dalekovodi Elektroprivrede BIH, da bi Amir Nefić kao odgovorna osoba i predstavnik nadzornog organa d.o.o. Aqua Projekt Bihać u okviru provedenog stručnog nadzora nad izvedenim građevinskim radovima dana 27.06.2014. godine sačinio Izvještaj nadzornog organa po izvedenim radovima izvođača Home inžinjering d.o.o. Bihać i Izvještaj nadzornog organa od 25.9.2014. godine po izvedenim radovima Maj-commerc d.o.o Bihać i dostavio investitoru, a u kojim izvještajima i pratećim građevinskim dnevnicima je Amir Nefić, protivno odredbi čl. 15. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju FBIH, očito nesavjesno postupajući propustio unijeti podatak da se na gradilištu nalazi strujni dalekovod, što je bio dužan učiniti znajući za činjenicu postojanja strujnih dalekovoda a zbog kojih propusta na koje je pristao je nakon završetka radova federalni energetski inspektor rješenjem br. UP1-18-17-6-07198/2014 od 7.8.2014. godine zatvorio novoizgrađeno sportsko igralište Sokolac zbog postojanja predmetnih strujnih dalekovoda koji su prijetnja za sigurnost korisnika igrališta uslijed čega je isto postalo neupotrebljivo, čime su Zlatan Tajić, Amir Nefić i d.o.o. Aqua projekt nanijeli štetu Sportskom savezu Bihać štetu u iznosu od 123.099,00 KM.

Osnovanost predmetne optužnice proizilazi iz međusobne ocjene sadržaja materijalnih dokaza u vezi sa iskazima saslušanih svjedoka.

U narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašenjen o krivnji pred Opštinskim sudom u Bihaću.

 

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe