18.4 C
Bihać
Subota, 23 Septembra, 2023

Potvrđena optužnica protiv Pehlivan Senada, Šemsudina Habibovića i drugih u predmetu “Diploma”

Osnovano se sumnja da je Pehlivan Senad posredovao pri podmićivanju odgovorne osobe, a Habibović Šemsudin kao odgovorna osoba primio obećanje dara da u okviru svoje funkcije učini ono što ne bi smio učiniti; kao i da su Habibović Šemsudin i Šabić Neira kao saizvršioci, u svojstvu odgovornih osoba, iskoristili svoja službena ovlaštenja kako bi drugom pribavili korist.

Konkretno, prvom tačkom optužnice se Pehlivan Senadu i Habibović Šemsudinu stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da su zajedno, u mjesecu decembru 2018. godine, Senad Pehlivan, nakon što se u Sarajevu sastao sa Azrom Omerović, novinarkom magazina „Žurnal“ koja je u svrhu istraživačkog novinarstva radila istraživanje o kupovini diploma u BiH, a koja ga je kontaktirala kao osobu za koju je imala saznanja da posreduje prilikom kupovine diploma, s ciljem da posreduje u podmićivanju odgovorne osobe, imenovanoj ponudio da joj najkasnije do polovine januara 2019. godine od njemu poznatih osoba nabavi diplomu srednje medicinske škole – zanimanje medicinski tehničar bez da ista prisustvuje nastavi i programu prekvalifikacije, za koje usluge mu ista treba predati iznos od 2.490 KM prilikom uručenja diplome, a koji iznos će on podijeliti sa osobama koje budu učestvovale u izdavanju diplome, nakon čega je stupio u kontakt sa Šemsudinom Habibovićem odgovornom osobom u PU centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most, kojeg je obavijestio o dogovoru koji je prethodno sklopio sa Azrom Omerović, te od istog zatražio da u svrhu realizacije tog dogovora, na ime Azre Omerović sačini diplomu srednje medicinske škole – zanimanje medicinski tehničar bez da ista prisustvuje nastavi i prolazi program prekvalifikacije, za koje radnje mu je obećao dio novčanog iznosa koji će mu u tu svrhu predati Azra Omerović, pa nakon što je Šemsudin Habibović prihvatio njegov prijedlog i obećanje dara, s ciljem da kroz nezakonito vršenje svoje funkcije sebi pribavi imovinsku korist, imenovani je u Sanskom Mostu zajedno sa Neirom Šabić, direktoricom PU centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most, sačinio krivotvorenu diplomu srednje medicinske škole na ime Azre Omerović, nakon čega je takvu diplomu predao Senadu Pehlivanu koji se potom dana 03.01.2019. godine u svrhu predaje diplome i preuzimanja novca za istu sastao sa Azrom Omerović kojom prilikom joj je predao krivotvorenu diplomu, dok do predaje prethodno dogovorenog novčanog iznosa od 2.490 KM nije došlo, jer mu je neposredno nakon predaje diplome Azra Omerović otkrila da se radi o projektu istraživačkog novinarstva koji ona provodi, te da mu za tu diplomu neće predati bilo kakav novac.

Drugom tačkom optužnice Habibović Šemsudinu i Šabić Neiri se stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da su periodu od 20. decembra 2018. godine do 03. januara 2019. godine, u Sanskom Mostu, postupajući kao odgovorne osobe- Šemsudin Habibović, formalno kao voditelj PU centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most, a faktički kao stvarni donosilac svih odluka u ovoj Ustanovi, te Neira Šabić, kao formalni direktor navedene Ustanove, s ciljem realizacije dogovora koji je Šemsudin Habibović prethodno postigao sa Senadom Pehlivanom, u namjeri da iskorištavanjem svoga položaja Azri Omerović pribave korist u vidu nezakonitog sticanja diplome o završenoj medicinskoj školi, svjesno iskoristili svoja službena ovlaštenja tako što su na ime Azre Omerović zajednički sačinili Diplomu o završenoj medicinskoj tehničkoj školi za zanimanje medicinska sestra – tehničar, kao i svjedodžbe o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu medicinske tehničke škole, u koje javne isprave su unijeli neistinit sadržaj da je ista u periodu od 22.11.2016. do 15.11.2018. godine u PU centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most pohađala program obrazovanja odraslih – prekvalifikacija za zanimanje medicinska sestra – tehničar EU VET i uspješno završila prvi, drugi, treći i četvrti razred medicinske tehničke škole, a zatim u periodu od 13.11.2018. do 15.11.2018. godine položila završni ispit te stekla stručno zvanje medicinska sestra-tehničar EU VET, te navedene dokumente ovjerili vlastitim potpisom i službenim pečatom, svjesni pritom da imenovana nikad nije bila polaznik škole „Multilingua“ Sanski Most, niti je uopšte prisustvovala nastavi i pohađala program obrazovanja odraslih – prekvalifikacija za zanimanje medicinska sestra-tehničar EU VET, na koji način su Azri Omerović pribavili korist u vidu nezakonitog sticanja diplome o završenoj medicinskoj tehničkoj školi za zanimanje medicinska sestra – tehničar EU VET.

Dakle, prvooptuženom Pehlivan Senadu se stavlja na teret izvršenje krivičnog djela posredovanja pri primanju dara ili drugih oblika koristi, drugooptuženom Habibović Šemsudinu primanje dara ili drugih oblika koristi u sticaju sa zloupotrebom položaja ili ovlaštenja, a trećeoptuženoj Šabić Neiri zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Osnovanost ove optužnice potvrđena je višemjesečnom istragom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, u kojoj je pribavljena obimna materijalna dokumentacija i provedeno nekoliko vještačenja.

U narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji kod Općinskog suda u Sanskom Mostu.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe