PORODICA MAKIĆ NA UDARU KORUMPIRANOG SISTEMA: Sistemska korupcija pravosuđa, tužilaštva i sudskih vještaka

Napravili su svoj nelegalni pravosudni sistem, te na sofisticiran način reketiraju brojne privrednike, a štite privrednike bliske političkim strukturama.

Da je sistemska korupcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine svakodnevna, česta i općeprihvaćena norma, dokaz su pravosudni presedani koji se donose od strane istih, gotovo svakodnevno.

U ovom tekstu ćemo se baviti sistemskom korupcijom u Unsko-sanskom kantonu, koja je toliko uznapredovala da je počela uništavati i najzdravije tkivo Bosne i Hercegovine, tkivo koje putem uplate poreza i doprinosa hrani taj isti korumpirani sistem.

Primjer ovoga parazitskog uništavanja svoga „domaćina“ od kojega i sam parazit čitaj-(sistem iz naslova teksta), egzistira, uništavanje je uspješnih privatnih postrojenja i poduzeća.

Jedan od uspješnih privrednika u Unsko-sanskom kantonu je i Amir Makić, vlasnik firme „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim, koji je na vlastitoj koži iskusio sistemsku korupciju od strane pravosuđa, tužilaštva, advokata i sudskih vještaka.

Naime, „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim i njen vlasnik su uložili veliki kapital u Bužimu i investirali u najsuvremenije postrojenje koje se bavi preradom jagodičastog voća u BiH, te je ta firma prepoznata kao brend na EU tržištu, a posebno na tržištu Švicarske.

Od poslovanja ove firme korist ima, kako lokalna zajednica tako i cijela BiH, kao i brojni kooperanti koji posredstvom ove firme plasiraju svoje proizvode na tržište EU i Švicarske.

O čemu se ovdje zapravo radi, pokušat ćemo sažeti u nekoliko rečenica da bi svima bilo jasno na koji način funkcionira sistemska korupcija unutar pravosuđa, tužilaštva, advokature i stalnih sudskih vještaka.

Dakle, firma „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim je sa predstavništvom međunarodne neprofitne organizacije „Institut za međunarodnu ekonomsku suradnju -ICEI“ iz Italije sa sjedištem u Milanu, a koji ima svoje registrirano predstavništvo u Bihaću, koje zakonski zastupa Štancl Davor, zaključila Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji u oblasti kupoprodaje malina/drugog jagodičastog ili bobičastog voća, iako je to u suprotnosti sa Odlukom o osnivanju i radu predstavništva stranih lica u BiH u kojoj je definirano da predstavništvo ne može zaključiti ugovore u ime osnivača i u kojoj je definirano da je predstavništvo sastavni dio stranog lica i da nema status pravnog lica.

Na osnovu zaključenog Ugovora, međunarodna neprofitna organizacija „ICEI“ je firmi „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim, sačinila i dostavila račun broj: 01/2014 na iznos od 73.528,40 KM od 28.05.2014. godine bez bilo kakvih ulaznih parametara (otpremnica, otkupnih blokova i druge dokumentacije koja prati prijem i isporuku jagodičastog voća), navodeći pritom na računu da dobavljač nije u sistemu PDV-a. Nakon što je firma „VRGANJ PROMET“ osporila navedeni račun, uslijedio je parnični postupak sa ciljem da se pribavi imovinska korist na štetu firme „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim, odnosno da se naplati „isporuka“ voća koja nikada nije isporučena, a što su u konačnici i uspjeli uz pomoć i pristranost službenika pravosuđa, tužilaštva, advokata i stalnih sudskih vještaka, koji su svaki u obimu svojih nadležnosti i ovlaštenja zloupotrijebili iste da bi stekli nezakonitu imovinsku korist.

Dakle, riječ je o parničnim postupcima i presudama koje su utemeljene na bitnim povredama parničnog postupka, neopravdan izostanak na ročištima od strane advokata koje je angažirala firma „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim, bez materijalnih dokaza na osnovu kojih bi potvrdili navode iz tužbi, pristranom postupanju članova sudskog vijeća koji su napredovali, pa su ponovno odlučivali i u žalbenom postupku, sačinjavanje krivotvorenih isprava, nalaz i mišljenje vještaka ekonomske struke koji je zasnovan na krivotvorenim ispravama, kao i činjenica da su neke od sudija u jednom predmetu presudile u korist firme „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim, a u drugom predemtu po istom potraživanju presudile u korist suprotne strane, što je samo po sebi pravno nemoguće, nelogično, nezakonito itd…

Na meti korumpiranih tužilaca, sudija, advokata i sudskih vještaka, našla se navedena firma i vlasnik iste koji je sve prijavio Federalnoj upravi policije, te je zbog svega navedenog federalna istražna služba FMUP-a, prijavu protiv 11 pravnih i fizičkih lica sa konkretnim dokazima radi procesuiranja odgovornih zbog krivičnih dijela počinjenih na štetu vlasnika firme „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim, dostavila na postupanje još u augustu mjesecu 2022. godine Kantonalnom tužilaštvu USK.

Nekome je očito zasmetalo uspješno poslovanje ove firme, pa su međutim izvršeni i dodatni pritisci na vlasnika navedene firme, te je iskorišteno ovo vrijeme totalnog pravosudnog sivila i kriminala gdje od „pravosudnog korova“ nije pošteđeno ni Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona (KT USK), koje je predmet sa svim dokazima neko vrijeme držalo u ladici, da bi posredstvom Federalnog tužilaštva FBiH, zbog situacije da sudije i tužioci Unsko-sanskog kantona ne mogu radit protiv sebe, kako saznajemo napokon predmet presigniralo u ladice Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Podsjećanja radi da to nije ništa novo, jer je komesar MUP-a USK, Ramo Brkić (imao plantažu marihuane) zbog čega je i osuđen, ali ne od suda i tužilaštva USK, nego od Suda i Tužilaštva BiH, a zadnja od brojnih afera u KT USK je i nestanak novca u iznosu od oko 100.000,00 KM u tom tužilaštvu, pa se može izvući zaključak „ako potkradaju sami sebe, zašto nebi i navedenu firmu“ !?

Naime, prema saznanjima od izvora bliskih tužilaštvu u pogledu nezakonitih aktivnosti u naprijed navedenom, dovode se u vezu:

1)- međunarodna neprofitna organizacija „Institut za međunarodnu ekonomsku suradnju -ICEI“ iz Italije sa sjedištem u Milanu;

2)- „Štancl Davor“, zakonski zastupnik neprofitne organizacije „ICEI“;

3)- „Dervišević Jasminko“ u svojstvu stalnog sudskog vještaka ekonomske struke u parničnom postupku broj: 17 0 Ps 05973314 Ps;

4)- „Ivaniš Vlatko“ u svojstvu sudije Općinskog suda u Bihaću koji je odlučivao u parničnom postupku broj: 17 0 Ps 05973314 Ps;

5)- „Udruženje građana Centar za održivi razvoj „UNA““ u svojstvu tužitelja u praničnom postupku broj: 17 0 Ps 059587 14 Ps;

6)- „Paola Lucchesi“ po zanimanju prevodioc u svojstvu zakonskog zastupnika „Udruženje građana Centar za održivi razvoj „UNA“;

7)- „Advokat Abdagić Jasmin“ u svojstvu punomoćnika „ICEI“ i „Udruženje građana Centar za održivi razvoj „UNA“ u postupcima koji su se vodili protiv „Vrganj promet“ d.o.o. Bužim;

8)- „Advokat Smajić Almir“ kao punomoćnik firme „Vrganj promet“ d.o.o. Bužim u jednom od dva parnična postupka;

9)- „Advokat Veladžić Hasan“ kao punomoćnik firme „Vrganj promet“ d.o.o. Bužim u jednom od dva parnična postupka;
10)- „Cimirotić Muhamed“ u svojstvu sudije Kantonalnog suda u Bihaću, da je postupajući kao član vijeća u predmetu broj: 20 0 P 040762 17 Gž, potvrdio presudu suda u Cazinu u kojoj je utvrđeno da je Perviz Senad dužan firmi „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim iznos od 6.164,50 KM na ime štete za neisporučenu malinu za 2013. godinu, ali u predmetu broj: 17 0 Ps 059733 18 Pž, prijavljeni sudija Cimirotić kao predsjednik vijeća, obavezuje firmu „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim da plati međunarodnoj neprofitnoj organizaciji „Institut za međunarodnu ekonomsku suradnju -ICEI“, navodno isporučenu malinu od strane Perviz Senada za kojega je utvrđeno pravosnažnom presudom da malinu nije isporučio firmi „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim nego pravnom licu „RM RELAX“ d.o.o. Bužim;

11)- „Nadaraveić Fata“ u svojstvu sudije Kantonalnog suda u Bihaću, da je postupajući kao član vijeća u predmetu broj: 20 0 P 040762 17 Gž, potvrdio presudu suda u Cazinu u kojoj je utvrđeno da je Perviz Senad dužan firmi „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim iznos od 6.164,50 KM na ime štete za neisporučenu malinu za 2013. godinu, ali u predmetu broj: 17 0 Ps 059733 18 Pž, prijavljena sudija Nadarević Fata kao član vijeća, obavezuje firmu „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim da plati međunarodnoj neprofitnoj organizaciji „Institut za međunarodnu ekonomsku suradnju -ICEI“, navodno isporučenu malinu od strane Perviz Senada za kojega je utvrđeno pravosnažnom presudom da malinu nije isporučio firmi „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim nego pravnom licu „RM RELAX“ d.o.o. Bužim.

Prijavljena sudija Nadarević Fata je također bila predsjednik vijeća u predmetu broj: 18 0 Ip 042796 20 Pž, a koji postupak je proizišao iz parničnog postupka broj: 17 0 Ps 059733 14 Ps u kojem je sudija Nadarević Fata pred drugostepenim sudom bila član vijeća.

Ostaje nam samo da vidimo „da li zeničko tužilaštvo ima volje i hrabrosti da se obračuna sa kolegama na drugoj strani Zakona, koji su iz strukture sudaca, tužilaca, advokata i stalnih sudskih vještaka ili će i oni nastaviti praksu kolega sa druge strane Zakona ?“, i koji su napravili svoj nelegalni pravosudni sistem, te na sofisticiran način reketiraju brojne privrednike među kojima je i uspješna firma „VRGANJ PROMET“ d.o.o. Bužim, a štite privrednike bliske političkim strukturama poput „ZLATNE MALINE“ !

(TBT, Istraživački tim)
Ovaj tekst isključivo odražava stavove ovlaštenog zastupnika Vrganj promet doo

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe