Pogledajte detaljna upustva za rad osnovnih i srednjih škola u vrijeme pandemije koronavirusa

Također, u prilogu pomenute Naredbe dato je Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini.

– Dostavljamo Metodologiju realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca, a u kojoj su date precizne upute o odvijanju nastave u aktuelnim epidemiološkim uvjetima – poručili su iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Član 1.  

(1) Nastava u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021.
godini, u skladu sa zakonom i školskim kalendarom, počinje 1.9.2020. godine.

(2) Odgojno-obrazovni rad u školama iz stava (1) ovog člana odvijat će se u skladu sa Uputstvom o
organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini koje je u prilogu ove naredbe.

(3) Nastavni čas u školama iz stava (1) ovog člana, traje 30 minuta.

Član 2.

(1) Direktor škole odgovaran je za zakonitost, organizaciju i kvalitet odgojno-obrazovnog rada i svih
aktivnosti ustanove, u skladu sa zakonom i drugim aktima.

(2) Direktor škole obavezan je preduzeti sve neophodne mjere za obezbjeđivanje uslova za
realizaciju aktivnosti te primjenu mjera zaštite i sigurnosti zdravlja učenika, radnika i roditelja preporučenih od strane nadležnih organa i institucija.

(3) Naređuje se direktorima škola iz člana 1. stav (1) ove naredbe da donesu i objave na zvaničnoj
web stranici škole krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 te imenuju operativni tim za praćenje implementacije kriznog plana shodno Naredbi Kriznog stožera Federalnog Ministarstva zdravstva.

Član 3.

Obavezuje se direktor škole da rad produženog boravka u osnovnim školama organizuje prema
potrebama roditelja i učenika te raspoloživim resursima škole, a u skladu sa Preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Smjernicama JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo koje su u prilogu ove naredbe.

Član 4.

Za realizaciju ove naredbe zadužuju se direktori škola iz člana 1. ove naredbe.

Član 5.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na zvaničnoj internet stranici
Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Puni naziv je Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području KS u školskoj 2020/2021. godini.

Detaljne instrukcije za online nastavu predstavljene su dokumentu “Metodologija realizacije online nastave u Kantonu
Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca”, koji će biti dostupan na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, a uskoro će biti objavljeno i na oficijalnoj Facebook stranici.

Metodologija se odnosi na osnovne i srednje škole, kao i onlin eodgojni poces u predškolskim ustanovama.

Izvor: krupljani.ba

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe