Podrška Općine Bosanska Krupa: 21 firma za svakog radnika dobila po 800 KM kao refundaciju za platu tokom pandemije

Na javni poziv Općine Bosanska Krupa objavljen početkom jula javilo se trideset šest firmi od kojih je dvadeset jedna firma za ukupno četrdeset četiri radnika dobila sredstva.Svima njima, kako kažu, novac će pomoći da lakše prebrode krizu.

„Dobili smo pomoć i dobro će nam doći. Imam trgovinu u Bosanskoj Otoci i sama sam zaposlena. Zahvalni smo svima, pogotovo načelniku“, kaže Ajša Fajić.

Među firmama koje su dobile sredstva za refundaciju plata je i autoškola „Jasmin-Una“ sa četiri uposlena radnika.

„Naravno da će nam značiti puno. U vrijeme korone nismo radili, bilo nam je zabranjeno, ovaj će nam novac dobro doći“, ističe vlasnica Indira Čaušević. 

Poziv Općine Bosanska Krupa za dodjelu nepovratnih sredstava koja će se koristiti kao refundacija za isplaćene plaće za period 18. mart – 12. maj 2020. godine po svakom zaposlenom bio je namijenjen subjektima male privrede iz Bosanske Krupe, pravnim i fizičkim licima, kojima je naredbama štabova civilne zaštite bio zabranjen rad, a nisu ostvarili pomoć sa višeg nivoa vlasti.

„Potpisali smo dvadeset jednu odluku za četrdeset četiri radnika koja nisu radila, to je nekih trideset pet do trideset šest hiljada konvertibilnih maraka. U narednom periodu ćemo pratiti i razgovarati sa svim privrednicima koji imaju poteškoće u radu, imaju ih svi da se razumijemo, ali mi ćemo u skladu sa svojim mogućnostima pomagati i dalje, donositi nove odluke. Jedna od tih odluka je oslobađanje zakupa javne površine do kraja 2020. godine. Nadamo se da će do tada sve ovo proći i da ćemo u 2021. godinu ući u normalnim okolnostima“, naglašava načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Pravna i fizička lica nisu mogla ostvariti pravo na novčanu podršku za zaposlenike kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos ili koji više ne rade kod poslodavca u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kao ni pravna i fizička lica koja su ostvarila pravo na novčanu podršku sa višeg nivoa vlasti. Zbog toga je od prijavljenih trideset šest firmi, pravo na sredstva ostvarila dvadeset jedna firma.

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]