Općinski sud u Bihaću potvrdio optužnicu protiv Ramić Nevsada, Branković Dušana, Terzić Elme i Kecman Milice

Općinski sud u Bihaću potvrdio je dana 7.12.2021. godine optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK Bihać protiv članova privremenog upravnog odbora JU Centra za kulturu i informisanje Bosanski Petrovac Nevsada Ramića, Dušana Brankovića i Elme Terzić, te v.d. direktora istog Centra Milice Kecman zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučinitelji počinili produženo krivično djelo Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Prema tački 1 optužnice optuženi Ramić, Branković i Terzić se terete da su kao službene osobe – članovi privremenog upravnog odbora JU Centra za kulturu i informisanje Bosanski Petrovac u vremenskom intervalu od 3. 7. do 18.7.2017. godine s ciljem da pribave korist optuženoj Milici Kecman, a protivno Uredbi sa zakonskom snagom o ustanovama u BiH prekoračili svoja ovlaštenja na način da su kao članovi upravnog odbora donijeli odluku kojom su ovlastili predsjednika Upravnog odbora Ramića i odobrili mu da zaključi ugovor o radu sa Milicom Kecman iz Bosanskog Petrovca, iako upravi odbor nije ovlašten da zaključuje ugovore o radu, pa je Ramić uprkos tome zaključio ugovor sa Milicom Kecman na radno mjesto kustosa bez prethodno provedenog javnog konkursa za to radno mjesto, a potom su Ramić, Branković i Terzić donijeli odluku kojom su Milicu Kecman imenovali za v.d. direktora navedenog Centra. Ovim radnjama optuženi su pribavili korist Milici Kecman u vidu protivpravnog zapošljavanja i imenovanja za v.d. direktora Centra.

Također se tačkom 2 optuženice Ramić, Branković, Terzić i Kecman terete da su zajedno iskorištavali svoj službeni položaj, a sve protivno Zakonu o radu F BiH koji propisuje obavezu javnog oglašavanja upražnjenih radnih mjesta u javnim ustanovama i protivno Pravilniku o radu Centra, optužena Milica Kecaman zaključivala ugovore o obavljanu pripravničkog staža i ugovore o radu, a optuženi Ramić Branković i Terzić kao članovi Upravnog odbora Centra donosili odluke kojim su odobravali nova upošljavanja u Centar iako za lice koje je primljeno na radno mjesto stručnog saradnika za marketing i odnose sa javnošću nije provedena obavezna procedura javnog konkursa, a lice koje je zaposleno na radno mjesto tehničar realizator nije ispunjavalo uvjete propisane Pravilnikom o radu Centra, a niti je provedena konkursna procedura. Optužena Kecman je također sama sa sobom zaključila ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto kustos što su joj optuženi Ramić, Branković i Terzić također omogućili donošenjem odgovarajuće odluke.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe