Od 26. januara 2021. godine stupa na snagu novi zakon o inspekcijama Unsko-sanskog kantona

Nakon što je Skupština Unsko-sanskog kantona krajem prošle godine usvojila novi Zakon o inspekcijama Unsko-sanskog kantona, isti je objavljen u Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona ( broj 3/ 2021.) i njegova primjena počet će od 26. januara 2021.godine kada stupa na snagu ( 8 dana od objave u Službenom glasniku USK).

Ovu normativnu aktivnost Kantonalna uprava za inspekcijske poslove započela je još 2019.godine, jer je iz više razloga bila neohodna izmjena starog Zakona koji je bio u primjeni duži vremenski period i koji nije bio usaglašen sa sa Zakonom o inspekcijama F BiH i Zakonom o državnoj službi USK.

„ Stari Zakon u primjeni je bio skoro deceniju uz neznatne izmjene. Problemi sa kojima smo se, vršeći inspekcijski nadzor u tom periodu susretali sada će, stupanjem na snagu novog Zakona, biti otklonjeni i isti će nam donijeti efikasnije djelovanje inspekcijskog organa na terenu, odnosno omogućit će funkcionalno i organizovano djelovanje Kantonalne inspekcije Unsko-sanskog kantona kao samostalnog organa uprave. Svakako je značajano i to je i što će se novim zakonskim rješenjem povećati i prihodi u budžetu Unsko-sanskog kantona, jer isti sada, u odredjenim oblastima omogućava primjenu kantonalnih propisa kojima je ta oblast uređena, a što u ranijem periodu nije bio slučaj „ saznajemo od Šerifa Kosatice direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona.

Kada su u pitanju novine koje Zakon donosi, one se, između ostalog, odnose i na precizno definisanje preventivnog djelovanja inspektora, postupanje sa oduzetim predmetima i robom, te zatvaranje (pečaćenje) subjekata nadzora koji obavlja djelatnost bez rješenja nadležnog organa.

„ Zakon sada puno jasnije definiše postupanje inspektora u slučajevima kada se utvrdi da subjekat nazora obavlja djelatnost bez odobrenja nadležnog organa.

Ranijim Zakonom, odnosno posebnim propisima koji regulišu određenu upravnu oblast, kao npr. oblast ugostiteljstva, trgovine, obrta i sl. nije bila data mogućnost inspektoru da na licu mjesta subjektu nadzora zabrani rad i izvrši pečaćenje, čime se na neki način stimulisao rad objekata bez odobrenja nadležnog organa, jer je inspektor morao provesti postupak u skladu sa posebnim zakonima koji podrazumjevaju donešenje rješenja o otklanjanju nedostataka. Inspektor sada, u skladu sa novim Zakonom, može na licu mjesta zabraniti rad subjektu nadzora i izvršiti pečaćenje poslovnih prostorija ako isti obavlja djelatnost: bez odobrenja nadležnog organa, radi u suprorotnosti sa odobrenjem nadležnog organa i ukoliko ne posjeduje dokumentaciju kojom potvrđuje da ispunjava minimalno-tehničke i druge uslove za obavljanje odobrene djelatnosti. Ako inspektor prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi kod istog subjekta nadzora više od dva prekršaja, inspektor će izreći upravnu mjeru privremene zabrane rada u trajanju od sedam dana, u ponovljenom slučaju u trajanju od 30 dana, te u svakom narednom ponovoljenom slučaju izriče se zabrana rada u trajanju od 60 dana, što je također novina. Cilj ovakvog definisanja je efikasniji rad inspektora čime će se značajno doprinjeti suzbijanju učestale pojave rada bez odobrenja nadležnog organa “ ističe direktor Kosatica.

Bitno je također naglasiti da se novim zakonskim normama, kod definisanja postupka inspekcijskog nadzora, sada subjektu nadzora pored utvrđenih obaveza daje pravo aktivnog učešća u postupku te ostavlja mogućnost iznošenja primjedbi na zapisnik kako tokom inspekcijskog nadzora tako i u ostavljenom roku.

„ Ovakva defincija zakonske norme , donesena je s ciljem poštivanja Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno sam Zakon je urađen po uzoru na evopske zemlje i sisteme gdje je ova oblast jako dobro uređena. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove će u Zakonom propisanom roku Vladi Unsko-sasnkog kantona predožiti i podzakonske popise čije je donošenje neophodno radi što funkcionalnije i jasnije primjene na terenu . Znači u što kraćem roku moramo donijeti, odnosno usaglasiti sa novim zakonom šest Pravilnika i jednu Uredbu „ kaže direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Šerif Kosatica.

Dodaje, da Uprava na čijem je čelu planirala u narednom periodu realizirati i aktivnosti kako bi sa novim zakonskim rješenjima upoznala šira javnost a posebno općinski i gradski organi te privredni i drugi subjekti nadzora koji djeluju i rade na području Unsko-sanskog kantona.

„ Bit ćemo na raposloganju kako kolegama u općinskim i gradskim inspekcijama tako i subjektima nadzora i građanima kako bi otklonili eventualne nejasnoće ili dileme kada je u pitanju primjena Zakona na terenu. Upravo iz tog razloga odlučili smoi se i za izradu posebnog Priručnika o praktičnom provođenju inspekicjskog nadzora koji će uskoro biti dostupan“

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove podsjećaju pravna i fizička lica i građane da tekst novog Zakona o kantonalnim inspekcijama mogu pronaći i na njihovoj web stranici www.kuipusk.ba.

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe