6.9 C
Bihać
Nedjelja, 4 Decembra, 2022

Nova naredba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike

U skladu sa članom 188. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BIH“, broj:46/10 i 75/13), u cilju daljeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, a od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dana 17.03.2020.godine, proglašena kao stanje prirodne nesreće na cijelom području Bosne i Hercegovine, a u vezi Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite , broj: 12-40-6-148-156/20 od 29.04.2020.godine, ministrica Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, donosi

Naredbu

o pokretanju zdravstvenog sistema u periodu jenjavanja pandemije izazvane coronavirusom (COVID-19)

I
(1) Naređuje se zdravstvenim ustanovama, da se svi pregledi pacijenata dogovaraju telefonski (Tim sestra –pacijent).

(2) Radi izbjegavanja povećanja frekvencije kontakata među pacijentima, naređuje se da se između pregleda dva pacijenta osigura pauza od 30 minuta, za vrijeme koje će se izvršiti provjetravanje i dezinfekcija prostora ordinacije.

(3) Maksimalan broj naručenih pacijenata u jednom danu je 15.

II
Naređuje se zaposlenicima i pacijentima da su u zdravstvenoj ustanovi obavezni koristiti minimum lične zaštitne opreme (maske i rukavice).

III
Naređuje se svim doktorima primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa z.z, da obavezno evidentiraju u elektronski karton pacijenta sljedeće: kompletan zapis o razlogu posjete, fizikalnom nalazu, radnu dijagnozu, terapiju, planirane pretrage, kao i datum kontrole, kako bi svi doktori imali kompletan uvid u zdravstveno stanje pacijenta..

IV

(1) Naređuje se nadležnim sestrama primarne zdravstvene zaštite da u periodu od 13-15 sati ( za radiologiju od 11-13 sati), svakog dana, telefonskim putem zakažu neophodne preglede i pretrage na sekundarnom nivou z.z.

(2) Naređuje se ordinarijusima da su u obavezi u slučaju nekih dilema izvršiti savjetovanje sa specijalistima određenih grana, kojom prilikom će i sami zakazati neophodne preglede i pretrage u skladu sa stavom (1) ove tačke.

(3) Ordinarijus je dužan pacijentu dati podrobno pojašnjenje postupka iz ove tačke, te dogovoriti sa pacijentom način informisanja o zakazanom terminu pregleda, odnosno pretrage.

(4) Na način iz ove tačke radit će se sve dok Zavod zdravstvenog osiguranja USK, ne obezbijedi funkcionisanje elektronskih uputnica i elektronskog naručivanja.

V
Za provođenje ove Naredbe odgovorni su direktori ustanova, načelnici odjela i šefovi službi, koji su dužni sve zaposlene upoznati sa Naredbom, te istu objaviti na WEB stranici ustanove.

VI
Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se do daljnjeg.

Broj: 09-33-5382-1/20
Bihać, 20.05.2020. godine

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe