Naredba ministrice zdravstva USK-a o postupanju zdravstvenih ustanova

U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti stanovništva od zarazne bolesti, u cilju daljeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, a od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dana 17.03.2020.godine, proglašena kao stanje prirodne nesreće na cijelom području Bosne i Hercegovine, ministrica Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, donosi sljedeću

Naredbu o postupanju zdravstvenih ustanova

1. Nalaže se svim direktorima Domova zdravlja da hitno formiraju najmanje tri mobilna tima, a po procjeni situacije i više, koji će biti na usluzi pacijentima sa respiratornim simptomima.

2. Nalaže se direktorima Domova zdravlja da obezbijede putem BH operatera najmanje osam dostupnih linija za potrebe pacijenata sa respiratornim
simptomima i to najmanje tri za hitnu pomoć i pet za obiteljsku medicinu, zavisno od procjene kapaciteta. U slučaju nedostatka dr.porodične medicine uključivati i sve ostale ljekare primarne zdravstvene zaštite.

Procedura pružanja pomoći ovakvim pacijentima pružaće se sljedećim redoslijedom:

1. Prva trijaža vršit će se telefonskim davanjem savjeta, a savjete će davati ljekari i/ili medicinske sestre. Kod blagih simptoma preporučiti ostanak kod kuće uz praćenje istih i preporuke za simptomatsku terapiju, te preporuke ponašanja ( socijalna distanca, često pranje ruku, provjetravanje i drugo.)

2. Kod teških respiratornih simptoma, ljekar koji je obavio telefonski razgovor, dužan je uključiti mobilni tim (ljekar, medicinska sestra) predviđen za davanje pomoći i pregled ovakvih pacijenata kod kuće pacijenta, uz obavezno korištenje zaštitne opreme.

3. U slučaju da stanje pacijenta sa teškim respiratornim simptomima, zahtijeva radiološku obradu (RTG pluća) ista se mora pružiti u Domu zdravlja, uz poštivanje osiguravanja puta kretanja pacijenta, što znači da pacijent obavezno mora nositi masku, te se mora izvršiti dezinfekcija puta kretanja i prostora u kojem je boravio.

4. U slučaju procjene ordinarijusa da se radi o teškom pacijentu, tj. o težoj kliničkoj slici koja zahtijeva prijem u bolnicu, mobilni tim dužan je takvog pacijenta sprovesti do Infektivnog odjela Kantonalne bolnice, sanitetom, uz obaveznu prethodu telefonsku najavu. Sanitetsko vozilo u kojem je boravio bolesnik, potrebno je poslije svakog prevoza pacijenta, dezinficirati.

5. Direktori domova zdravlja se obavezuju da sve raspoložive kapacitete stave u funkciju sprječavanja i suzbijanja širenja koronavirusa među stanovništvom Unsko-sanskog kantona.

6. Ove mjere sprovodit će se u cilju što kraćeg boravka pacijenata sa respiratornim tegobama, u prostorima zdravstvenih ustanova i radi sprječavanja direktnog kontakta sa zdravstvenim osobljem.

7. Ova naredba stupa na snagu odmah.

MINISTRICA
dr.sc.prim. Nermina Ćemalović
spec.medicine rada, s.r.

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe