Na današnji dan desila se prva pobjeda Armije RBIH nad srbočetničkim agresorom u reonu Bugara

Na današnji dan 12.06.1992. desila se prva pobjeda Armije RBiH nad Srbo-četničkim agresorom u reonu Bugara, gdje je u sadejstvu sa odredom TO Vrsta četa Gata učestvovao odred TO Pjanići sa dijelovima četa TO Pjanići i Krivaja gdje na Skularevom brdu gine naš pripadnik Beganović Suad (Bumbar) iz čete Krivaja, a u četi TO Gata gine Arif Hasanagić.

Spajanjem čete TO Gata i dijela čete TO Pjanići u selu Borići na rijeci Korani i izlaskom na državnu granicu RBiH ostvarili smo prvu pobjedu Armije RBiH nad agresorom.

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]