Javni dug BiH gotovo 12,2 milijarde KM, što je 35,5 posto BDP-a

Vijeće ministara BiH usvojio je i uputiće Predsjedništvu BiH informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za juli 2020. godine, kada je prijavljen 2.361 nezakoniti migrant, što je za 52 posto više u odnosu na juni ove godine, ali i za 43 posto manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

Državljani Bangladeša (940) su najbrojniji među nezakonitim migrantima prijavljenim Službi za poslove sa strancima u julu 2020. godine, a njihov broj je povećan za 269 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Nakon njih slijede nezakoniti migranti iz Afganistana (544), Pakistana (428), Maroka (116) i Irana (91).

Zloupotreba sistema azila se nastavlja i u julu jer je od 2.307 osoba koje su iskazale namjeru za podnošenje zahtjeva za azil samo njih 10 ili 0,4 posto podnijelo zahtjev, a među njima je najviše državljana Maroka.

U sedam mjeseci ove godine prijavljena su ukupno 9.002 nezakonita migranta, što predstavlja smanjenje za 59,2 posto u odnosu na isti period 2019. godine, kada su prijavljena 15.193 nezakonita migranta.

Najveći broj nezakonitih migranata u ovom periodu su državljani Afganistana (2.299 ili 25,5 posto), Pakistana (2.195 ili 24,4 posto), Bangladeša (1.340 ili 14,9 posto), Maroka (1.107 ili 12,3 posto) i Iraka (455 ili 5,1 posto).

Bezbjednosni i humanitarni izazovi s kojima se BiH suočava u ovoj migrantskoj krizi dodatno su usložnjeni u vrijeme bolesti Kovid-19, zbog rizika prenosa koronavirusa među migrantima.

Vijeće ministara BiH usvojio je informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. juna.

Do 30. juna ove godine, javna zaduženost BiH iznosila je 12 milijardi i 175,22 miliona KM, od čega je spoljni dug osam milijardi i 664,75 miliona KM (71,17 posto), dok je unutrašnji dug tri milijarde i 510,47 miliona KM (28,83 posto) od ukupne javne zaduženosti.

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 35,5 posto.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,75 posto, Republika Srpska sa 48,24 posto, institucije BiH s 0,47 posto i Brčko distrikt BiH s 0,54 posto.

U stanju spoljnog duga BiH najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD s 31,64 posto, Evropska investiciona banka s 23,11 posto, Međunarodni monetarni fond s 10,87 posto, Pariški klub sa 6,67 posto, Evropska banka za obnovu i razvoj s 5,94 posto i Euro obveznica RS s 3,79 posto, što predstavlja oko 82 posto ukupnog stanja spoljnog duga.

Servis spoljnog duga u prvom polugodištu 2020. godine iznosio je 375,86 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 297,97 miliona KM, a na kamatu 77,89 miliona KM.

Vijeće ministara BiH utvrdio je prijedlog amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicionog granta SIDA-e BiH Mjunik vatsan (Munic WatSan), zaključenog između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 2013. godine, a izmijenjenog 2018. godine.

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe