Federacija sa pet godina zakašnjenja usvojila Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv terorizma

IZVORavaz.ba

Na sjednici Vlade Federacije usvojen je Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2020.–2025. godina, što je entitet imao obavezu uraditi po Strategiji od prije pet godina. U dokumentu u koji je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) imala uvid, koji navodi 33 aktivnosti – samo tri će biti provedene novcem iz budžeta, a ostale iz donatorskih sredstava.

Pola godine od formiranja Interresorne radne grupe za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji, usvojen je Akcioni plan čiji je cilj suzbijanje svih oblika ekstremističkog i terorističkog djelovanja poštujući vrijednosti demokratije, vladavine prava i ljudskih prava i sloboda, kako stoji u dokumentu.

Različiti nivoi vlasti u BiH trebali su nakon usvajanja Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma na državnom nivou 2015. godine, pripremiti i usvojiti akcione planove, ali Federacija to nije uradila do danas.

Predsjednik Interresorne radne grupe Sead Lisak kaže kako je problem u Federaciji bio taj što je Federalna uprava policije donijela svoj akcioni plan koji nije predložila Vladi na usvajanje, pa je to ostao plan Uprave, a ne Vlade.

– Sva dešavanja vezana za repatrijaciju osoba sa stranih ratišta, iz Sirije posebno, ukazali su na taj problem da nemamo takav jedan dokument koji bi nam osigurao da koordiniramo aktivnosti vezane za prihvat osoba sa stranih ratišta – navodi Lisak i objašnjava da Akcioni plan važi do 2025. godine.

Akcionim planom predviđeno je provođenje 15 aktivnosti na prevenciji, tri u mapiranju rizika i resursa, deset aktivnosti u polju istraga i krivičnog programa, te pet u polju socijalnog odgovora.

Tek dvije od ovih aktivnosti će se realizirati u potpunosti budžetskim sredstvima, jedna novcem iz budžeta i donatorskih sredstava, a preostale aktivnosti isključivo iz donatorskih sredstava. Zakon o izmjenama i dopunama je krajem prošlog mjeseca usvojen na Vladi FBiH, a kako su za BIRN BiH tada rekli, po skraćenom postupku će ove izmjene i dopune biti upućene u parlamentarnu proceduru.

Iz budžeta je predviđeno jačanje kapaciteta policijskih službenika kroz efikasniju borbu protiv cyber terorizma, dok će se za obuku policijskih službenika i tužilaca za otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje krivičnih djela terorizma koristiti uz novac iz budžeta i donatorski novac.

Za provedbu Akcionog plana Federacije predviđen je period od narednih pet godina, a usvajanjem nove državne strategije očekuje se usklađivanje ovog Akcionog plana.

Dodaj komentar: [gs-fb-comments]

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe