Dileme / Građani zbunjeni: Zašto cijene testiranja variraju, kome se šta plaća…?

Prošle sedmice Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH donio je Odluku o izmjeni Tarife zdravstvenih usluga u Federaciji BiH.

Kako je tada saopćeno, komercijalna cijena testiranja na COVID-19 PCR metodom iznosi 96 KM bez PDV-a, a cijena serološkog testiranja iznosi 36 KM, također bez ovog poreza.

Ova Odluka stupila je na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 07.12.2020. godine. Iz Zavoda su tada naglasili da se komercijalna cijena testiranja odnosi na testiranje na vlastiti zahtjev bez uputnice nadležnog ljekara i obavezujuća je za javne zdravstvene ustanove.

Međutim, sudeći prema pitanjama naših čitalaca, navođenje cijene bez PDV-a, te određeni troškovi – poput naplaćivanja uzimanja uzorka, stvorili su nedoumice o tome koliko testiranje zapravo košta i od čega zapravo zavisi.

Odgovor na ovo pitanje potražili smo u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Objašnjavaju da, u skladu sa metodologijom izrade kalkulacija cijena zdravstvenih usluga strukturirana je i cijena postupaka PCR testiranja koje se sastoji iz tri dijela i to:

Uzimanje uzorka (brisa) za detekciju Real-time RT-PCRna SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 Real-time RT-PCR-postupak testiranja

SARS-CoV-2 Real-time RT-PCR-potrošni materijal za utvrđivanje rezultata

„Za svaki od navedenih dijelova testiranja utvrđena je cijena, a zbir svih dijelova daje konačnu cijenu testiranja. Cijene u Tarifi zdravstvenih usluga su izražene brojem bodova, a prilikom preračunavanja cijene u KM primjenjuje se vrijednost boda od 0,80. Dakle primjenom vrijednosti boda od 0,8 cijena ukupna cijena PCR testiranja iznosi 96 KM. U zavisnosti od toga kako se uzima bris za testiranje, da li se u ustanovi koja istovremeno vrši i PCR testiranje ili se uzorak (bris) uzima u Domu zdravlja, a šalje u drugu ustanovu na testiranje zavisit će i ukupna cijena testiranja“, objašnjavaju u Zavodu.

Kako dodaju, ako se bris uzima u Domu zdravlja, a šalje na testiranje u drugu ustanovu, onda svaka ustanova naplaćuje svoje usluge odnosno u ovom slučaju Dom zdravlja uzimanje brisa, a ustanova-laboratorij koji obavlja PCR testiranje naplaćuje uslugu samog testiranja.

U tabeli u prilogu data je struktura cijene PCR-testiranja i serološkog testiranja:

Struktura cijene PCR-testiranja i serološkog testiranja - undefined

Naglašavaju da cijene svih zdravstvenih usluga su utvrđene bez uračunatog PDV-a pa i cijena PCR testiranja kao i serološkog testiranja je izražena bez uračunatog PDV-a iz razloga što je Zakonom o PDV-u propisano da su medicinske usluge i usluge zdravstvene zaštite oslobođene plaćanja PDV-a.

Zamolili smo i za odgovor zbog čega je došlo do pojeftinjenja, zašto je sada jetinije nego u prethodnom periodu, odnosno od čega zavisi cijena testiranja.

„U cijenu zdravstvenih usluga se kalkulišu troškovi rada potrošnog materijala, amortizacije opreme koja se koristi u pružanu usluga, tekućeg i investiciong održavanja te režijskih i ostalih troškova. Na visinu cijene PCR testiranja koja je promjenjiva utiču cijene potrošnih materijala koje se nabavljaju na tržištu te obim pruženih usluga. Cijene podliježu promjenama u ovisnosti od tržišnih cijena potrošnih materijala te obima pruženih usluga. Vrste potrošnog materijala zavise od postupka testiranja kao i vrste aparata koji se koristi pri testiranju, a također i od broja uzoraka koji se mogu obraditi u jednom postupku“, odgovaraju iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Kako kažu, prema podacima o cijenama u okruženju, cijene testiranja u FBiH je niža od cijena u okruženju.

„Tako npr. cijena u Hratskoj iznosi cca 500 kuna, u Srbiji cca 6000 dinara. U Republici Srpskoj cijena PCR testiranja je 150 KM, zaključuju iz Zavoda.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466FansLike
8,496FollowersFollow
1,287SubscribersSubscribe